พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2561 Thailand Tractor & Agricultural Machinery Show 2018

IMG 0934

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งเวลา 10.00 น. ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวเป็นประธานเปิดงาน และ ได้รับเกียรติจาก นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมงาน และ ได้รับเกียรติจาก นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ อีกทั้งได้ร่วมกันตัดริบบิ้นดอกไม้บริเวณป้าย ThaiTam2018 และมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งร่วมรับชมการแสดงสาธิตโชว์เครื่องจักรกลเกษตร 14 ชนิด ชมการสาธิตการทำงานจริงในแปลง การใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม่และนวัตกรรมในการปลูกพืช เยี่ยมชมคูหาแสดงสินค้าภายในงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์