พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

2 Dec 18 016

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพวงมาลัย จากนั้น ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และกราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

สำหรับการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกร พร้อมสอดรับนโยบายการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี นำมาต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดการเรียนการสอนครบ 39 ปี

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ ผลงานวิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ที่รวบรวมนวัตกรรมผลงานวิจัยของวิทยาเขตกำแพงแสน "สวนผักพื้นบ้าน" ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่รวบรวม ผักสวนครัวต่างๆ หลากหลายชนิด จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ และเสด็จรับสิ่งของที่ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้นำมาทูลเกล้าฯ ถวาย.