คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ BIKE & RUN for ANDAMAN International Marathon 2018

bike4

bike3

bike5

bike6

bike2

bike7

bike8

     UNDP ( โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. สภากาชาดไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลไทยในกลุ่ม "ปฏิญญาอันดามัน" จัดกิจกรรม" วิ่ง-ปั่นเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยสึนามิอันดามัน " BIKE & RUN for ANDAMAN International Marathon 2018 มีปณิธานในการจัดรณรงค์ ตามวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

  1. ระดมทุนเพื่อจัดซ่อมแซม-จัดซื้อ อุปกรณ์สื่อสาร ( ว สื่อสาร / หอกระจายเสียงของหมู่บ้านที่ชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้แล้ว ) เพื่อให้พร้อมในการเตือนภัย ในการเฝ้าระวังสึนามิ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ตลอดชายฝั่งอันดามัน
  2. ยกระดับงานรำลึกสึนามิอันดามัน เป็นกีฬามาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สร้างความพร้อม สร้างการตระหนักรู้ ประกาศให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในระดับโลกที่ประชาชนคนไทย ตื่นรู้ และ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ปลอดภัยสูงสุด
  3. เพื่อประกาศความร่วมมือร่วมใจในการรายงานข่าวภัยพิบัติสึนามิของสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลในประเทศไทย จะประสานผนึกกำลังกันในยามเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิในประเทศไทย โดยร่างเป็น "ปฏิญญาอันดามัน" ( Andaman Declaration ) เร่งลงนามในวาระก่อนครบรอบรำลึก 15 ปี สึนามิ ในปี 2019 ปีหน้า ซึ่งจะเป็นการประกาศปฏิญญาสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิทัลในประเด็นภัยพิบัติแห่งแรกในโลก

Bike & Run for ANDAMAN International Marathon 2018
วันที่ 23 ธันวาคม 2018
แบ่งเป็น 2 ประเภท จักรยาน(ระยะทาง 108 km) และ วิ่ง (ระยะทาง 60 km)

ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ Page https://www.facebook.com/Bike-Run-for-Andaman-2018-720966218288781/

สมัครได้ที่
- Bike for ANDAMAN >> https://goo.gl/forms/A0XQ7QalN38Xhg4x2
- Run for ANDAMAN >> https://goo.gl/forms/MoiTXqFaPolJQG8g2"