สื่อมวลชนให้ความสนใจ "งานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22"

RichtoneHDR 1 696x522

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22 ซึ่งงานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 โดยในวันงานแถลงข่าวสื่อมวลชนหลายสำนักได้ให้ความสนใจทำข่าวงานเเถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22 และให้ความสนใจทำข่าวผลงานวิจัยต่างๆที่ได้คิดค้นขึ้นใหม่ อาทิ มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 พันธุกรรมล่าสุด โดยอาจารย์จำนอง โสมกุล ชุดปลูกลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาจารย์ศรันย์ หงษาคร 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์