ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพานิชนาวี สาธารณรัฐประชาชนจีน

172147

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะพานิชนาวี โดยเป็นผู้บริหารจาก Heilongjiang Academy of Science (Has) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน และหารือความร่วมมือใหม่ ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์