มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

B22 15

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน ชมการแสดงชุดที่ 1 ระบำสี่ภาค จากชมรมดนตรีไทย ชุดที่ 2 Sport Science Dance จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึงผลงานวิจัยต่างๆ ของ ม.เกษตรที่มาแสดงในครั้งนี้ เช่น ผลงานวิจัยการคิดค้นผลิตต้นมะเขือเทศสีดาทิพย์ พริกชี้ฟ้าลูกผสม งานวิจัยเรื่อง เชื้อราขาว ศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงกิจกรรมการแข่งขันของนิสิต เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ด้านกีฬาเรือพาย และด้านการแสดงกิจกรรมต่างๆ ประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2561 รวมถึงการแข่งขันศึกมวยไทยกำแพงแสน ชิงเเชมป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงด้านสถานที่การให้บริการเช่าพื้นที่ออกร้านค้า ความปลอดภัยในการใช้สถานที่ออกร้านของผู้ประกอบในงานเกษตร กำแพงแสน 

เวลา 11.30 น. แถลงข่าวการจัดแข่งขันมวยไทยนานาชาติ “เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” จัดแข่งขันวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ เวทีมวยชั่วคราว อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ประธานจัดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คุณอรพา พงษ์วิทยภานุ ประธานคณะกรรมการบริษัทมาสด้า เซลล์ จำกัด คุณอนันต์ จันทร์ติ๊บ โปรโมเตอร์ศึกจิตรเมืองนนท์ และคุณสมจิตร แว่นแก้ว ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 แฟมมิลี่ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น.จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน