ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 37

IMG 0308

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้รับการฝึกอบรมและดูงานการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งทางศูนย์พืชฝักโลกส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center - ESEA) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระดับภูมิเอเชีย ครั้งที่ 37 ในหัวข้อ "Safe Vegetable Production" โดยมีผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 32 คน จาก 21 ประเทศ และเจ้าหน้าที่วิจัยจำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์