รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ออกอากาศทางรายการศึกจ้าวมวยไทย ช่อง 3 เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 22

IMG 9828

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกอากาศทางรายการศึกจ้าวมวยไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ เวทีมวยสยามอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันมวยไทยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 3 Family ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์