มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรฯ "เที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน"

IMG 9251

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการเปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยเน้นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์วิถีชีวิตดั่งเดิมสืบไป และได้รับเกียรติจาก อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ หรือ นิรวิทย์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงช่อง 3 มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้และร่วมพิธีรับมอบกุญเเจรถพยาบาลช้างเพื่อส่งเสริมสุขภาพช้างสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วงเงิน 4,259,500 บาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารถพยาบาลช้างสำหรับการรับส่งช้างป่วยที่มาทำการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนต่อไป สำหรับกิจกรรมของโครงการนี้ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร
กิจกรรมที่ 2 Travel for fit, Fit for health
กิจกรรมที่ 3 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร
กิจกรรมที่ 4 โครงการปักหมุดแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยววิทยาเขตกำแพงแสน
กิจกรรมที่ 5 โครงการศูนย์ดรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมอาชีพประชาชน
กิจกรรมที่ 7 โครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 8 โครงการเรียนรู้นกล่าเหยี่อผ่าน KURU
กิจกรรมที่ 9 ฝ่ายประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่แนบให้นี้: https://drive.google.com/drive/folders/1M1m5-sVf5EgxtO4ywaoYtMQksu0JnMz2?usp=sharing

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์