ม.เกษตร กำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

IMG 0711

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสนทาง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต (นางสาวอรุณวดี สังข์วรรณ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมโยธา) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยอาการภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการ มก.กพส.ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์