• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับท่านบารอนเนส ศันสนีย์ ฟอน เอนชแบร์ก บุนนาค

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับท่านบารอนเนส ศันสนีย์ ฟอน เอนชแบร์ก บุนนาค

IMG 9852

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ ท่านบารอนเนส ศันสนีย์ ฟอน เอนชแบร์ก บุนนาค และ ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และพร้อมทั้งรับมอบนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน

ข่าว/ภาพโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์