ม.เกษตร กำแพงแสน แถลงข่าวงานวิ่งศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่13

71184871 1526739677475597 8145718554210074624 o

 

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13" โดยในปีนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ท่านที่ 1 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ท่านที่ 2 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ท่านที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่านที่ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่รัก สุขภาพได้ร่วมทำบุญสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก ในงานศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 START ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/run2019/

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์