โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

70902310 342311943165687 8248637846206808064 n

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 65 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของบุคลากรทุกๆ ท่านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นสู่รุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ต่อมาเวลา 11.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมมอบดอกไม้แทนใจและรับชมวีดีทัศน์จากใจผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารและรับฟังชมการแสดงดนตรี ณ ห้องคอนเวนชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

ภาพโดย: นายถาวร คล้ายวงษ์  https://drive.google.com/drive/folders/12fRuAX4GOl3bSJj6pSTl-gUo1olKIYG0?usp=sharing     

ขอขอบคุณภาพจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   https://drive.google.com/open?id=1tAMRP0hCCfTrHiJT_0t7sJRXMfRffHeA 

รูปภาพเพิ่มเติม:  https://drive.google.com/drive/folders/1n-r4uABqjufelPZeMx_UJ36hjwHuon6H?usp=sharing