• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65)

ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65)

IMG 9246

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นำโดย นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ และ นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 15 คน เตรียมความพร้อมให้การบริการและความรู้ด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์