รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมรับเสด็จ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์

DSC 6701

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จแทนพระองค์อัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน เครื่องไทยธรรมพระราชทาน มาถวายแด่หลวงปู่แผ้ว ปวโร อีกทั้งพระสงฆ์ 35 รูป และสามเณร 6 รูป ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, นายอำเภอกำแพงแสน, รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับวัดประชาราษฎร์บำรุง เดิมชื่อ วัดรางหมัน เนื่องจากที่ตั้งเดิมของวัดเป็นรางน้ำทิ้ง และมีต้นหมันขึ้นอยู่บริเวณนั้น ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดรางหมัน ก่อตั้งโดยพระครูสุกิจธรรมสร หรือหลวงพ่อหว่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีอายุราว 80 ปี ภายในวัดมีหลวงปู่ดำ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง ที่ประชาชนให้ความเคารพ ปัจจุบันมีหลวงปู่แผ้ว ปวโร เป็นพระเกจิชื่อดังที่มีชื่อเสียง และได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสน อีกทั้งเป็นพระเถระผู้ถือครองเพศบรรพชิตแบบเรียบง่าย สมถะ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และไม่มีตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ ด้วยท่านไม่มีความปรารถนาในลาภยศตำแหน่งใดๆ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน มามอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง จำนวน 138 ราย และมอบหนังสือพระราชทานให้กับครูโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 15 ราย และอุปกรณ์กีฬา จากนั้น ผู้อัญเชิญตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน พร้อมตรวจเยี่ยมการแนะนำอาชีพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม