ม.เกษตร กำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

28534

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสนทาง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต (นาย ชญานนท์ ศรีสมรทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการ มก.กพส. ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์