ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

IZTDKL1F63JC

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ประจำปี 2562 โดยมีคณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน นำโดย Assoc. Prof. Chitose Honsho and Assoc. Prof. Hideyuki Kano ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์