ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วัน“สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2562

DSC 0945

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ร่วมพิธีประกาศสดุดีรำลึก และพิธีวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น สืบ นาคะเสถียรในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ขอบคุณภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์