ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส

20190828 ๑๙๐๘๓๐ 0027

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ซึ่งนำโดย Professor Dr.Antonio Manuel Fonseca, Dean of Faculty of Sport Science จาก University of Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส เดินทางมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือความร่วมมือและเจรจาแนวทางให้การพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     

ภาพ โดย: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา