• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

BANNER ku run 0134

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง
โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

เปิดบ้านต้อนรับ นักวิ่ง 5 สนาม
(4 วิทยาเขต + 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต)

🍀 บางเขน 22 ธันวาคม 2562
🍀 สกลนคร 12 มกราคม 2563
🍀 ศรีราชา 16 กุมภาพันธ์ 2563
🍀 สุพรรณบุรี 1 มีนาคม 2563
🍀 กำแพงแสน 22 มีนาคม 2563

>>>> เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกสนาม 1-9-19 (1 กันยายน 2019)

ติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/kurun2019