• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการแก้ปัญหาการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2562"

โครงการให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการแก้ปัญหาการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2562"

IMG 8727

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการให้ความรู้ด้านการบริการวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการแก้ปัญหาการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ" ประจำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนโครงการพัฒนาวิชาการที่พ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ ภายศรี สำนักงานบริการวิชาการ (บางเขน) และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์