• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับสื่อต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไน RTB ทำสกู๊ปข่าวด้านการส่งออกข้าวไทยไปประเทศบรูไน

ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับสื่อต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไน RTB ทำสกู๊ปข่าวด้านการส่งออกข้าวไทยไปประเทศบรูไน

IMG 8658

เเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ให้การต้อนรับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT โลกนำคณะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไน RTB ทำสกู๊ปข่าวด้านข้าวการส่งออกข้าวไทยไปบรูไนต้นกำเนิดและเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์