• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย "กรรมวิธีการเพาะเห็ดในกลุ่ม Phellinus ในอาหารธัญพืช และอาหารเหลว ที่ใช้แหล่งไนโตรเจน สำหรับการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ"

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย "กรรมวิธีการเพาะเห็ดในกลุ่ม Phellinus ในอาหารธัญพืช และอาหารเหลว ที่ใช้แหล่งไนโตรเจน สำหรับการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ"

DSC 5623

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมกับกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย "กรรมวิธีการเพาะเห็ดในกลุ่ม Phellinus ในอาหารธัญพืช และอาหารเหลว ที่ใช้แหล่งไนโตรเจน สำหรับการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ" ซึ่งวิจัยโดย อาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับบริษัท จีอาร์ที อีโคซีสเต็ม จำกัด นำโดย นายกฤษณ์ ฉายาสวันต์ กรรมการผู้จัดการและคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์