ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6

404934

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6 "ศิลปากร...พิทยานิทรรศการ The excellence of one" เป็นการเปิดบ้านครั้งใหญ่จากคณะวิชาและหน่วยงานในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์