Ochanomizu University เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

DSC 5530

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคา 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน เพื่อประชุมหารือด้านแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรองอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วสิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์