มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนฯ ครั้งที่ 11 ณ วัดไร่แตงทอง

22 22

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 11  ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกให้กับ ประชาชน และประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดอิ่มเกษตรพร้อมทั้งมีการสาธิตการทำ แซนวิชโรล ให้ประชาชนได้เรียนฟรี  คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ภาควิชาสัตวบาล นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปจัดแสดง เช่น  ปุ๋ยจากมูลแพะ ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแก่นตะวัน ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว และดอกดาวเรือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำเมล็ดพันธุ์ผัก ไปแจก ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำหนังสือส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเช่น การป้องกันข้ออักเสบ-เสื่อมไปแจกและประชาสัมพันธ์การจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศลและมินิมาราธอนครั้งที่ 13 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ย่อยสลายได้จากวัสดุท้องถิ่น โครงการค่ายแมงมุมที่รักและ ตัวอ่อนของแมลงต่างๆ มาจัดแสดง  โดยมี นายภิญโญ   ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีและเปิดงาน ณ วัดไร่แตงทอง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม