ชมรมพุทธศาสตร์ กพส.จัดพิธีทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ จำนวน 179 รูป

21 14

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ จำนวน 179 รูป  ในโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU 79 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต และบุคลากร และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ลานสาวโห่ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน