ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65)

DSC 4421 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 14.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยสาลัย ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65) ซึ่งเป็นคณะกรรมการพลังงานนิวคลียร์เพื่อสันติ (พนส.) เข้าตรวจเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในการเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และเยี่ยมชมสถานีอาร์เอ็น 65 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์         ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์