ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะ มธ.สว.รุ่นที่ 1 เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย

IMG 8139

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง ศิษย์เก่า มก.อาวุโส รุ่นที่ 29 นำคณะ มธ.สว.รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร ATC เรือนเกษตรอภิรมย์ และศูนย์พืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์