รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมสภากาแฟจังหวัดนครปฐม

396496

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพบปะระหว่างหัวหน้าส่วนงานในการรับทราบข่าวสาร และหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยจะสัญจรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

ลงข่าวโดย:  นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์