กำหนดการโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ทุ่งนาไพร (บริเวณหลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • เวลา ๐๖.๓๐ น.
  • - พักรับรอง ณ ห้องรับรองชั้น ๑ ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
 • เวลา ๐๗.๐๐ น.
  • - ประธานในพิธี รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารวิทยาเขต และผู้บริหารส่วนงาน
   พร้อมกันที่สระพระพิรุณ เพื่อสักการะพระพิรุณ
 • เวลา ๐๗.๓๐ น.
  • - พิธีกร เชิญประธานในพิธี ผู้บริหาร แขกร่วมงาน บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าสู่พิธีการ โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์)
  • - เรียนเชิญ ประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง
  • - ประธาน ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน
  • - ประธานกล่าวเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๒"
  • - พิธีบูชาแม่โพสพ
 • เวลา ๐๘.๐๐ น.
  • - ประธาน ปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า แขกร่วมงาน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกันปลูกข้าว
 • เวลา ๑๐.๐๐ น.
  • - เสร็จกิจกรรม
 • การแต่งกาย

  • ผู้บริหาร : สวมเสื้อโทนสีฟ้า
  • ผู้มาร่วมงาน : สวมเสื้อโทนสีฟ้า
  • นิสิต : เสื้อโทนสีฟ้า หรือชุดปฏิบัติการ
  • นักเรียน : ชุดพลศึกษา