• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

DSC 3703

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงเช้าให้ผู้แทนส่วนงาน ผู้แทนคณะลงทะเบียนเพื่อถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อมาเวลา 09.30 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธีเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต บุคลากร และนิสิต ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์