มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 10 ณ วัดบ่อตะกั่ว ต.บางระกำ

26 01

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง  เป็นประธานในการเปิดงาน ณ วัดบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน ได้นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกให้กับ ประชาชน และประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดอิ่มเกษตรให้ประชาชนได้ทราบและมาเที่ยวชมงาน  คณะเกษตร กำแพงแสน โดยภาควิชาสัตวบาล นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปจัดแสดง เช่น  ปุ๋ยจากมูลไก่ ปุ๋ยหมักจากมูลโคและมูลแพะ ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแก่นตะวัน ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว และดอกดาวเรือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๘ ชนิดๆ ละ ๒๐ห่อเช่น เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา ไปแจกให้กับประชาชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำเครื่องอัดกระทงจากใบกล้วย และเครื่องพยุงในการเดิน จัดแสดง ในครั้งนี้มีประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมบูทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 250 คน