แบบสอบถามพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10