ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562"

IMG 5260

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562" ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์