มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดดอนมะกอก

IMG 5111

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากอง คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เข้าถวาย ณ วัดดอนมะกอก ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน แห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ โดยมียอดรวมทำบุญทอดผ้าป่า เป็นจำนวนเงิน 70,242 บาท

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์