• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 9 หมวดอักษร กย “กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน” สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 9 หมวดอักษร กย “กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน” สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

371888

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 9 หมวดอักษร กย “กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน” สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี ร้อยตรีพงศธร สิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครปฐมฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7  กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการประมูล และมีผู้ร่วมแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลตามที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 617 ราย ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์