โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสื่อมวลชน ประจำปี 2562

IMG 4646

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พานำเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเวลา 16.00 น. เยี่ยมชมคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ณ โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ซึ่งในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะสื่อมวลชนต่างๆ ณ ห้องหงส์เหิร แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้นำเยี่ยมชมผลงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ เวลา 11.00 น. นำเยี่ยมชมผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เเละเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ Maxbeef Steak House กำแพงแสน ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์

รูปภาพเพิ่มเติมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน https://drive.google.com/drive/folders/1fVrAZtwD6pSuIuOfwGJANyztjjn_OqD1?usp=sharing 

รูปภาพเพิ่มเติมจากคณะเกษตร กำแพงแสน https://drive.google.com/open?id=1_AOsKurfb-Y-BjifZuUDUMeW63uPQDCV

รูปภาพเพิ่มเติมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน https://drive.google.com/drive/folders/1Sop9lSZft_2q-JaGi4JpcuYSuBtIDZzV?usp=sharing