• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแถลงข่าว "ความสำเร็จของการใช้โบท็อกซ์ในการรักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรเเข็งเกร็งอ้าปากไม่ได้เป็นรายเเรกของโลก"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแถลงข่าว "ความสำเร็จของการใช้โบท็อกซ์ในการรักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรเเข็งเกร็งอ้าปากไม่ได้เป็นรายเเรกของโลก"

DSC 2779

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนเปิดงานแถลงข่าว "ความสำเร็จของการใช้โบท็อกซ์ในการรักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรเเข็งเกร็งอ้าปากไม่ได้เป็นรายเเรกของโลก" โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของการแถลงข่าวนี้ โดยทีมงานรักษาช้างพังรุ่งนภาที่ร่วมการแถลงข่าว ประกอบด้วย  รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์  อ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  น.สพ.ทวีโภค อังควาริช สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพ.ญ.วรางคณา ลังกาพินธุ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พญ.พรเอื้อ บุญยไพศาลเจริญ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้มีการสาธิตการอัลตราซาวด์กระพุ้งแก้มของพังรุ่งนภา เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขากรรไกรที่ใช้โบท็อกซ์ในการรักษา ณ อาคารคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพจาก: นายถาวร  คล้ายวงษ์