การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

DSC 8235

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติจากดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิดดินกำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้การต้อนรับเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลการวิจัยด้านดินและปุ๋ย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้จากนักวิจัยอาวุโส ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านดินและปุ๋ย เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ในเชิงกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สนใจการเรียนรู้และแสวงหาความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องดินและปุ๋ย และถือเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของวิทยาเขตกำแพงแสน อีกทั้งยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ FAO, UN และ IUSS สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ, การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 6 สาขา และการเสวนารวมพลคนรักษ์ ดิน-ปุ๋ย เรื่อง “เพิ่มกำไรด้วยการผลิตอาหารสุขภาพ” ซึ่งมีสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต-นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์