พิธีหล่อเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

65729022 1461557947327104 5263521140378173440 o

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนมะกอก ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยในช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพจาก: นายถาวร  คล้ายวงศ์

รูปภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1MLthkfVwNRLis2FCG8eOz7f4fWPVsYBN?usp=sharing