แบบสอบถามความพึงพอใจพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุด กำแพงแสน