• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

0 8

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 จำนวน 360 คน  นำโดย พลโท ขจรฤทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้มาศึกษาดูงาน กิจการ และศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก ในครั้งนี้ได้มาเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสักการะพระพิรุณ วางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติกำภู ปลูกต้นไม้ จำนวน 11 ต้น  โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับและแนะนำการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1wQShOsipJhelS1bU1CEkCyPf1mzhKubE?usp=sharing