• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562"

IMG 2414

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งรองคณบดีคณะต่างๆ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562" ร่วมกับนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะประมง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์