รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายอัตรา

ที่มาข่าว - งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_all.php?type=5