คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสุดยอดไอเดีย โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้านสังคม ในงาน THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM

0002

คณะเกษตร กำแพงแสน โชว์ผลงาน “โครงการอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ” จากทีมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ซึ่งทางคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสุดยอดไอเดีย โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้านสังคม ในงาน THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบคุณแหล่งที่มาภาพข่าว: https://www.facebook.com/328782391264/posts/10156388160561265/  ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภส วนิชกุลพิทักษ์