กระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสนม่วงจัมโบ้ ได้รับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

432812

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) มอบรางวัลเกียรติยศ "ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม" ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 แก่ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้คิดค้น " กระเจี๊ยบแดงสายพันธ์ุใหม่ กำแพงแสนม่วงจัมโบ้ "

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์