คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

76940

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย มีคณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะเกษตร บางเขน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 22 คน ร่วมเดินทางไปเป็นคณะกรรมการตัดสินและควบคุมนิสิต จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ซึ่งผลปรากฏว่า ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันประกอบไปด้วย 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 18 เหรียญ ดังนี้ ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนิสิตทุกคน ที่มีความตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คว้าชัยชนะมาฝากพวกเราชาว KU

สรุปเหรียญกีฬาทักษะ และกีฬาสากล: http://www.agri.kmitl.ac.th/4jobb36kmitl/index.php/total 

ประมวลภาพทั้งหมด: https://www.facebook.com/4jobb36KMITL/ 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์