ผลงานวิจัยไหมอีรี่ เลี้ยงด้วยใบมันสำปะหลัง ได้ลงข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

S 2457710

ไหมอีรี่ ไหมพันธุ์ใหม่กินใบมันสำปะหลัง  เลี้ยงด้วยใบมันสำปะหลัง มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรค เลี้ยงง่าย รังไหม มีรูเปิด ไม่ต้องฆ่าดักแด้  ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน โทร.0-34283-1268

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์