อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น Best Presentation Award

44202332 2429675007047952 8628673165490388992 o

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในการประชุมระดับนานาชาติ 20th International Conference on Food Science and Nutrition (ICFSN 2018) ในหัวข้อเรื่อง Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose from rice stubble cellulose ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 และรับหน้าที่เป็น chair ในที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น Best Presentation Award จากงานประชุมในครั้งนี้

สามารถติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่: https://www.facebook.com/pg/eng.kps.ku.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2429674123714707 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์   ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน